Briskeby videregående skole logo

Gladmelding: flere plasser på programområdet helse- og oppvekstfag!

Briskeby har for det kommende skoleåret flere søkere til helse- og oppvekstfag enn det vi er godkjent for. Vi har hatt kapasiteten, men ikke den formelle godkjenningen fra Kunnskapsdepartementet til å ta inn flere elever på dette programområdet. Det har medført at elevene eventuelt hadde måttet gå på Briskeby og én samarbeidsskole i tillegg. Dette er ikke den beste løsningen hverken for oss eller elevene.

Derfor søkte vi Kunnskapsdepartementet om mulighet til driftsendring. Det har vært en prosess som har tatt lang tid og det var fare for at vi ikke kunne ta inn flere elever på programområdet før skoleåret 2017/18. Fremtiden til elevene det gjelder har vært usikker og engasjementet har vært stort. Blant annet med bloggappeller rettet direkte til Kunnskapsministeren. Det aller siste i saken er helt kort forklart at Kunnskapsdepartementet gir oss lov til å ta inn flere elever på helse- og oppvekstfag allerede i år! Vår søknad om driftsendring ble hastebehandlet etter en samlet vurdering innenfor lovens handlingsrom.

Åtte flunkende nye plasser er klare til å bli fylt opp av flotte ungdommer. Lykken er selvfølgelig stor og bedre nyheter kunne vi ikke fått før sommerferien begynner for alvor!

Vi må rette en stor takk til engasjerte elever, medlemmer av skolestyret og HLF som har hjulpet oss med denne saken, og til departementet som har forstått behovet og utfordringene og fått til en løsning!

God sommer ønskes alle og vel møtt til et nytt skoleår til høsten!