Briskeby videregående skole logo

Det er over, nok en gang!

Bilde av elever som slapper avStillheten henger i korridorene på Briskeby. En gjenglemt perm ligger ensom og forlatt på et klasserom mens vaktmesteren flytter møbler. Skolerået er over! 

Et nytt kull er uteksaminert og alle elevene bestod sine eksamener. De er klare for veien videre. Vi vinker farvel og står igjen med en liten klump i magen. En klump av stolthet og vemod. Slik er livet på en skole og lærernes lodd. Til høsten venter nye unge og håpefulle, mens fjorårets 1-klassinger nå er blitt erfarne veteraner. Det har vært og det vil alltid være lek, nye venner, drama og romantikk. Mye latter og “å henge” sammen. Læring og mestring er det viktigste og det sentrale, men det å gå på skole er så mye, mye mer enn det. Slik er elevenes lodd.

Når vi gjør opp status for det niogfemtiende skoleåret på Briskeby ser vi at elevene våre har et snitt på sine standpunktkarakterer på 4.0. Det er fantastisk! For oss som jobber her er det nok et bevis på at våre metoder og vår undervisningsfilosofi virker.

Elever med nedsatt hørsel har ulike utfordringer i skolen og da ikke bare med å få med seg det som blir sagt. Blant annet er språk alltid krevende og energibruken for å følge med og å kommunisere skyhøy. Først og fremst er elevene våre unge mennesker lik sine jevnaldrende i det offentlige skolesystemet. I tillegg har de nedsatt hørsel og det legger et ekstra lag, et ekstra nivå med problemstillinger på toppen. Tilrettelagt og tilpasset undervisning er nøkkelordene for å utjevne forholdene og å gi dem en “fighting chance”.

Vi ønsker de nye elevene som kommer om et par måneder hjertelig velkommen og de som nå er uteksaminerte all lykke til videre på veien. Vær stolte av dere selv og fokuser på fremtiden. Husk, veien blir til mens man går, men det er lurt å ta med et kart likevel.