Briskeby videregående skole logo

HLF sitt landsmøte og Briskeby sin fremtid

Bilde av Rektor Berit Tollefsen ved skolen og daglig leder Inge bossen Thorsen ved RUT
Det er ikke bare alvor på et landsmøte i HLF. Briskeby sine representanter, virksomhetslederne Berit og Inge, stiller jovialt opp på støyparaden.

Vår eierorganisasjon, HLF, har i helgen (12.-14.05) avholdt sitt landsmøte i Molde. Landsmøtet er organisasjonens øverste organ og finner sted hvert tredje år. For alle i organisasjonen er dette en viktig “happening”, blant annet fordi en ny handlingsplan hamres ut. Handlingsplanen skisserer opp viktige prinsipper for arbeidet de neste tre årene og definerer de store linjene. Dette gjelder også for HLF Briskeby. Det er organisasjonsdemokratiet og snart 60 000 medlemmer som avgjør hvor veien videre går for senteret. Vår oppgave er å oppfylle de målsetningene landsmøtet har gitt oss. 

Briskeby sine representanter på landsmøtet kan melde at vår eier har et langsiktig perspektiv med klare visjoner. Det har vært en svært positiv utvikling i begge senterets virksomheter de siste årene. Det er resultatet av godt arbeid i mange ledd. Dette er også i stor grad grunnlaget for fremtidsplanene. Det handler om stein-på-stein, om kompetansebygging og å gi et enda bredere og bedre tilbud til brukerne. Briskeby er unikt og senterets posisjon som en hørselsfaglig og pedagogisk bauta skal ytterligere befestes.

Forbundsleder Morten Buan snakker ofte om å “spille hverandre sterke” og det er et meget godt språklig bilde som passer mange nivåer i HLF-organisasjonen, også Briskeby. De ulike faggruppenes samspill, høy grad av brukermedvirkning og entusiastisk støtte fra eierorganisasjonen spiller oss sterke!