Briskeby videregående skole logo

Paviljongen er herved offisielt åpnet!

9. april er ingen gledens dag i Norsk historie. For oss på Briskeby er det imidlertid en dato som har fått ny betydning. Med vakker sang, glede, taler og blomster ble vårt nye bygg, Paviljongen, høytidelig åpnet. Stortingsrepresentant fra Buskerud, Morten Wold (FrP), sto for snorklippingen. Vi må utbringe en stor takk til bidragsyterne som har muliggjort dette prosjektet gjennom donasjoner og levende engasjement for hørselssaken!

Den støtten, de tilbakemeldingene og den troen på oss som vi på Briskeby opplever fra HLF som organisasjon og brukerne spesielt, fornyer og forsterker vår innsats og entusiasme. Vi får det til, leverer og blomstrer som institusjon og det er så inderlig tydelig at vi hjelper og utgjør en forskjell for landets hørselshemmede. Det er mye som gjenstår og som kan forbedres innen hørselsomsorg og rehabilitering, men det går fremover med engasjement, kunnskap og omsorg!   

Åpningen av paviljongen