Briskeby videregående skole logo

Vi ønske nye lærere fra Malawi velkommen til Briskeby

Hanna (t.h.), Berit og Rose
Hanna (t.h.), Berit og Rose

Det mangeårige bistandsprosjektet HLF har i Malawi fortsetter og vi på Briskeby har fått et nytt tospann med spesiallærere som skal hospitere på Briskeby i et år. Dette prosjektet er finansiert av Fredskorpset og fikk liv etter et forprosjekt med fadderordning/hospitering hos Norges Handikapforbund som hadde nær tilknytning til Atlas-alliansen og Norad.

Kort forklart står Briskeby for det praktiske i dette prosjektet og er arbeidsgiver for fire personer, to som blir sent fra Norge til byen Limbe sør i Malawi hvor Montfort Special Needs Education College ligger og to lærere som blir hentet til Briskeby fra Montfort for hospitering i skolen vår. 

Kart over afrika med Malawi markertMalawi er et ekstremt fattig land i Øst-Afrika med fortid som Britisk koloni. De færreste barn får mulighet til å ta utdannelse og spesialtilbud for funksjonshemmede er mangelvare, følgelig er en plass på Montfort College ettertraktet. Å gi lærere fra Montfort en mulighet til å hospitere på Briskeby betyr at vi kan overføre kunnskap og heve kompetansen til fagmiljøet på Montfort. Samtidig er det en rekke positive bieffekter for miljøet på Briskeby, spesielt i forhold til kulturutveksling og horisontutvidelse for vårt fagmiljø og ikke minst våre elever.

De to norske fagpersonene som er i Malawi jobber spesielt med opplysningsarbeide i lokalbefolkningen. Det handler om å formidle kunnskap om hørsel, hvilke muligheter hørselshemmede barn faktisk har og å hjelpe til med integrering. 

Rose og Hannah er det tredje tospannet fra Malawi som hospiterer på Briskeby. Damene er spente, nysgjerrige og lærevillige og ser fram til et år i dette merkelige landet så langt mot nord. På en såvidt gryende grønn gressplen i det som føles som vårsol utenfor Briskeby tar vi et foto av Rektor Berit Tollefsen sammen med de nyankomne lærerne for å markere anledningen.

Vi vil ønske Rose og Hannah hjertelig velkommen og håper det neste året blir en opplevelse for livet både faglig, sosialt og kulturelt!