Briskeby videregående skole logo

Hørsel hele livet – En film om eldre hørselshemmede

Hørsel og livskvalitet går hånd i hånd. Det er også en kjensgjerning at de aller fleste eldre har svekket hørsel i større eller mindre grad. Likevel er kunnskapen om hørsel og tekniske hjelpemidler ofte fraværende blant både pårørende og fagpersoner.

HLF Briskeby har laget en film for å bøte på det dette. “Hørsel hele livet” er en vellaget, illustrerende, informativ og flott film som burde være obligatorisk for alle å se. Selv om den er hovedsakelig rettet mot eldre og de som er rundt dem, så er den i stor grad også generell og alle kan lære noe fra den.

Med en million mennesker med hørselsrelaterte skader og utfordringer i Norge i 2020 så er hørsel noe som vedrører oss alle, for vi har alle noen rundt oss – venner, familie eller kolleger som med enkle grep kan få en bedre hverdag.

Se filmen “Hørsel hele livet”