Briskeby videregående skole logo

Foredragssamling fra “Sagn om suste gåter”

Bilde av forsiden til foredragssamlingen Sagn om suste gåterHøstens erfaringskonferanse på HLF Briskeby var den 4. i rekken og et like vellykket arrangement som de tidligere konferansene. “Sagn om suste gåter” var preget av engasjerte forelesere og kunnskapshungrige deltakere. Vi er derfor glade for å kunne presentere foredragssamlingen fra arrangementet. Samlingen er i .pdf-format og kan leses på pc og nettbrett eller skrives ut. Innholdet er i større grad enn tidligere foredragssamlinger fra våre konferanser en direkte reproduksjon av forelesernes PowerPoint-presentasjoner. Det medfører at dette dokumentet mer er et supplement i ettertid for deltakerne enn et fullstendig frittstående og selvforklarende verk. Vi tror likevel innholdet kan og vil være interessant for både brukere og fagpersoner som ikke deltok på konferansen. Foredragssamlingen kan også fås i ferdig trykket og innbundet bokformat (“paperback”) ved å kontakte oss.

Last ned “Sagn om suste gåter”-foredragssamling.