Briskeby videregående skole logo

En engasjerende erfaringskonferanse overstått!

Collage av bilder fra erfaringskonferansen

Høstens erfaringskonferanse på Briskeby ble tradisjon tro fullsatt og vellykket. Temaet hørselshemmede i arbeidslivet er alltid høyaktuelt og det viste seg tydelig igjennom de mange deltakerne, både brukere og fagpersoner. Vi var også begunstiget med en rekke engasjerte, ivrige forelesere som hadde mye å dele. Det er liten tvil om at å samle brukere og fagpersoner er en konstruktiv og øye-åpnende erfaring for begge parter!

Som med CI-konferansen i fjor planlegger vi å sette sammen en konferanserapport som vil bli fritt tilgjengelig for nedlasting. Dette tar imidlertid en stund, blant annet pga faktorer som anonymisering av brukere i “cases”, renskriving, sitatsjekk o.l.  så vi anmoder om  tålmodighet. Når rapporten er klar vil vi blant annet annonsere det her på nettsidene våre.

Vi takker ellers alle deltakere, forelesere, utstillere og organisatorene for et minneverdig og vel gjennomført arrangement og ser allerede frem til neste års konferanse. Vi gratulerer også Sametinget med prisen som “Årets Hørselsbedrift”, en vel fortjent utmerkelse til en virksomhet som i imponerende grad har lagt tilrette for hørselshemmede. Et eksempel til etterfølgelse.