Briskeby videregående skole logo

God oppslutning om skolevalget på Briskeby!

Mandag 5. september var det skolevalg på Briskeby. Også i år hadde vi høy valgdeltakelse; 84 %. De største partiene ble Arbeiderpartiet (25 %), Høyre (21,9 %) og Fremskrittspartiet (18,8 %). Rødt gjorde også i år et svært godt valg (12,5 %). Fordi vi er en liten skole hvor enkeltelevers stemmegiving kan gjøre store utslag, bør man selvsagt være svært varsom med å tolke resultatene, særlig for mindre partier (1 stemme tilsvarer ca. 3,1 %). 

Klikk på skjermbildet for mer informasjon og statistikk på samfunnsveven.no

Skjermbilde fra samfunnsveven.no