Briskeby videregående skole logo

CI det som det er – konferanserapport

HLF Briskeby arrangerte erfaringskonferansen “CI det som det er” 21. og 22. oktober 2010. Målgruppa for konferansen var fagpersoner, CI-opererte unge og voksne og deres nærpersoner.

Briskeby har fått midler gjennom ExstraStiftelsen Helse og Rehabilitering for å avholde en erfaringskonferanse og utgi en konferanserapport.

Konferansen ble et vellykket arrangement. Det innholdsmessige, i form av forelesninger fra fagpersoner og brukere, var av en slik karakter at det ga en helhetlig kunnskap om CI-opererte unge og voksne. For at både de som var til stede og andre skal få tilgang til den informasjon og kunnskap som ble formidlet på konferansen, har vi laget denne konferanserapporten som består av alle forelesningene.

Artiklene er utformet på bakgrunn av de manus vi har fått tilsendt og tilpasset en skriftlig gjengivelse. Noen av bidragsyterne leverte forelesningene til oss som PowerPoint-presentasjoner. Disse har blitt omarbeidet til artikler som er godkjent av foreleserne. Julie Mather holdt sine forelesninger på engelsk. De har blitt oversatt til norsk.

Vi takker alle bidragsytere til konferanserapporten, og vi håper den vil være til glede og nytte både for brukere og fagpersoner.

Rapporten er tilgjengelig i bokform i høy trykkvalitet (ISBN 978-82-92997-01-7) og kan bestilles direkte fra oss. Kontakt oss per e-post, telefon eller faks for mer informasjon.  Rapporten finnes også som nedlastbar og utskriftsvennlig .pdf (90 A4-sider).