Videregående skole for elever med nedsatt hørsel

Elevtjenesten

Vi er stolte av elevtjenesten vår som følger opp elevene ved behov, arrangerer aktiviteter og styrer botilbudet vårt.
Les mer

Stipend

Alle elever ved Briskeby videregående skole kan søke stipend og/eller lån gjennom Statens Lånekasse.

Les mer

Tilrettelegging

Briskeby er en skole for ungdom med nedsatt hørsel. Det betyr at vi tilrettelegger undervisningen for deg med hørselsteknisk utstyr og små klasser.

Les mer